Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door Fleurinck NV 053/83.70.40 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@fleurinck.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

PRIVACYVERKLARING Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel verstrekt. Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel GEGEVENS NODIG HEEFT

Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren en uitvoeren van (raam)decoratiewerken of als gevolg van een bestelling/aankoop die u bij ons plaatste.

Tevens zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

HOE LANG Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel GEGEVENS BEWAART

Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld vanuit de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard wanneer ze enkel gebruikt worden voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DELEN MET ANDEREN

Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fleurinck.be Fleurinck Tende Nieuwerkerken Aalst Wemmel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@fleurinck.be.

KLACHT

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).